Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna elektronika

Sticanje praktičnog iskustva u analizi i projektovanju tipičnih mikrotalasnih elektronskih kola, sa naglaskom na treningu u efikasnom i kompetentnom korišćenju modernih CAD alata. Definisanje bazičnih koncepata aktivnih mikrotalasnih komponenti i upoznavanje sa glavnim karakteristikama funkcionisanja komponenti na mikrotalasnim učestanostima. Prezentovanje objedinjenih metoda za analizu i dizajn mikrotalasnih pojačavača, oscilatora i mešača, koristeći se tehnikama parametara rasejanja. Obučavanje studenata da kritički analiziraju kompromise između projektnih ciljeva, da pronalaze optimalna rešenja, da proizvode fizičke prototipe i da mere relevantne parametre radi verifikacije ispravnosti dizajna.

Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Prezentacija predmeta. (PPS 548 kB)

Karton predmeta.

Fond časova: 3+1+1

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Course description in English. (PDF)

Predstavljanje predmeta. (PPS 548 kB)


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi