Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna elektronika

Novosti:

Prema trenutnom rasporedu nastavlja se obavlja četvrtkom od 11:00 do 15:00.

Predavanja i vežbe na daljinu držaće se preko MS Teams platforme. Link na grupu za predavanja i vežbe je MS Teams grupa.

U slučaju da nije moguće neposredno održavanje nastave, projekat (30 poena) će se realizovati do nivoa izrade lejauta, a ostale predispitne obaveze (40 poena) će se realizovati izradom četiri vežbe u CAD alatu.
Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Danilo Đokić - Elektronika,
Nikola Milenić - Računarska tehnika i inf.,
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika i
Nemanja Grbić - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Radar applications in everyday life, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili Radar za detekciju dronova.

Nabavljena je nova oprema neophodna za merenje pojačavača snage (Mini-Circuits), u okviru projekta za unapređenje nastave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2019/2020).
Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
projektovanja pojačavača velikih snaga:

“Circuit Modeling of Coaxial Cable Baluns in Microstrip-Mounted High Power VHF Amplifiers [Application Notes],” IEEE Microwave Magazine, Oktobar 2019.


Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
Magnetic Resonance Imaging (MRI):

“Slotted-waveguide array radio frequency coil for ultra-high-field magnetic resonance imaging,” Concepts in Magnetic Resonance, 2018.


U okviru projekta Ministarstva iz oblasti razvoja
visokog obrazovanja (31.5.2018.):
Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu
nabavljena je nova oprema i koncipirane su vežbe:
  - karakterizacija pojačavača snage i
  - upotreba softverski definisanog radija (SDR)
    za generisanje i prijem potrebnih signala.
Vežbe i projekti će zameniti sadašnji kolokvijum.

Poseta studenata emisionom centru na Avali (30.3.2018.):

Tradicionalna poseta sa studentima u saradnji sa preduzećem JP Emisiona tehnika i veze.

Od 2017. godine predmet je potpuno pokriven i udžbenikom sa primerima i zadacima.

Udžbenik:

Milan Ilić i Slobodan Savić
Mikrotalasna Elekrtonika
Akademska misao, 2017.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Efikasno i tačno modelovanje aktivnih kola softverskim alatima.

“Circuit-Based Versus Full-Wave Modelling of Active Microwave Circuits,” International Journal of Electronics, 2017.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Projektovanje efikasnog pojačavača snage u klasi J
za predajnike telekomunikacionih uredjaja
(10 W @ 1,5 GHz).

“Simple Design of a Class-J Amplifier With Predetermined Efficiency,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2016.
Studentski projekat (14.9.2018.):

Softver za analizu nelinearnih kola metodom
Harmonik balans.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Širokopojasni malošumni pojačavač
(135 mW @ 0,5 - 6 GHz).

Opis predmeta:

Sticanje praktičnog iskustva u analizi i projektovanju tipičnih mikrotalasnih elektronskih kola, sa naglaskom na treningu u efikasnom i kompetentnom korišćenju modernih CAD alata. Definisanje bazičnih koncepata aktivnih mikrotalasnih komponenti i upoznavanje sa glavnim karakteristikama funkcionisanja komponenti na mikrotalasnim učestanostima. Prezentovanje objedinjenih metoda za analizu i dizajn mikrotalasnih pojačavača, oscilatora i mešača, koristeći se tehnikama parametara rasejanja. Obučavanje studenata da kritički analiziraju kompromise između projektnih ciljeva, da pronalaze optimalna rešenja, da proizvode fizičke prototipe i da mere relevantne parametre radi verifikacije ispravnosti dizajna.

Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Prezentacija predmeta. (PPS 548 kB)

Karton predmeta.

Fond časova: 3+1+1

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Course description in English. (PDF)

Predstavljanje predmeta. (PPS 548 kB)


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi