Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna pasivna kola

Upoznavanje sa osnovnim osobinama i inženjerskim konceptima pasivnih mikrotalasnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje osnovnih mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih komponenti i podsistema pomoću s-parametara.

Detaljni plan i program predmeta

Fond časova: 3+1+1

Laboratorijske vežbe:

  • Laboratorijske vežbe obavljaju se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

Dopunska literatura:

Vrh strane


Zadaci za vežbanje (PDF 180 kB)

Opšta uputstva za domaće zadatke

MathType Fonts Installer
(EXE 769 kB)

Primer izveštaja

Mikrotalasne komponente Emisionog centra "Avala"

Tabela singularnih modula.

Domaći zadatak br. 1

Domaći zadatak br. 2

Domaći zadatak br. 3

Projektni zadatak

Uputstvo za elektromagnetsku simulaciju


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi