Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna pasivna kola

Upoznavanje sa osnovnim osobinama i inženjerskim konceptima pasivnih mikrotalasnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje osnovnih mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih komponenti i podsistema pomoću s-parametara.

Nastava na daljinu održavaće se u terminima zvaničnog rasporeda časova. Sva obaveštenja dobićete blagovremeno e-poštom.

Detaljni plan i program predmeta

Fond časova: 3+1+1

Predavanja:

Laboratorijske vežbe:

  • Laboratorijske vežbe obavljaju se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

Dopunska literatura:

Vrh strane


Zadaci za vežbanje (PDF 180 kB)

Mikrotalasne komponente Emisionog centra "Avala"

Uputstvo za elektromagnetsku simulaciju


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi