Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreMikrotalasna tehnika

Upoznavanje sa osnovnim osobinama, jednačinama i inženjerskim konceptima pasivnih i aktivnih komponenti i kola pri učestanostima 0,3-300GHz. Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih praktičnih problema i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Pružanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.

Obaveštenje (30.11.2020)

Laboratorijske vežbe održaće se u utorak (8.12.2020) i u sredu (9.12.2020) prema rasporedu studenata koji će biti formiran do tada.
Studenti se prijavljuju slanjem e-maila na adrese ssavic@etf.rs i jovanap@etf.rs najkasanije do 7.12.2020 u 12 časova.
E-mail treba da sadrži ime i prezime studenta, broj indeksa i termin u kome student želi da radi laboratorijske vežbe. Spisak slobodnih termina nalazi se na linku "Raspored studenata po grupama školska 2020/21".

Obaveštenje (18.11.2020)

U skladu sa odlukom Proširenog dekanskog kolegijuma, a zbog pogoršanja epidemiološke situacije, kolokvijum se neće održati. Prema važećoj odluci Fakulteta, poeni sa kolokvijuma moći će da se nadoknade u ispitnim rokovima.

O predmetu:

Prezentacije:

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
21. decembar 2019.

U okviru projekata Bilateralne saradnje pod naslovom "Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications" uspostavljena je naučna saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.