Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Milimetarski talasi

Novosti:
Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Danilo Đokić - Elektronika,
Nikola Milenić - Računarska tehnika i inf.,
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika i
Nemanja Grbić - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Radar applications in everyday life, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili Radar za detekciju dronova.

Nabavljena je nova oprema neophodna za merenje pojačavača snage (Mini-Circuits), u okviru projekta za unapređenje nastave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2019/2020).

Saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder),
Savezna Republika Nemačka,
u okviru Projekta bilateralne saradnje:
Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications.

Mogućnost posete Institutu i fabrikovanja specifičnih kola u mm tehnologiji.
Izrada završnih radova i plaćena stručna praksa
u saradnji sa NovelIC Microsystems.

Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
Magnetic Resonance Imaging (MRI):

“Slotted-waveguide array radio frequency coil for ultra-high-field magnetic resonance imaging,” Concepts in Magnetic Resonance, 2018.


U okviru projekta Ministarstva iz oblasti razvoja
visokog obrazovanja (maj 2018. godine):
Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu
nabavljena je nova oprema i koncipirane su vežbe:
  - karakterizacija pojačavača snage i
  - upotreba softverski definisanog radija (SDR)
    za generisanje i prijem potrebnih signala.
Vežbe i projekti će zameniti dosadašnji kolokvijum.

Poseta studenata emisionom centru na Avali (30.3.2018.):

Tradicionalna poseta sa studentima u saradnji sa preduzećem JP Emisiona tehnika i veze.

Opis predmeta:

Upoznavanje sa modernim sistemima koji rade u milimetarskom opsegu. Definisanje osnova aktivnih i pasivnih komponenti koje se koriste u generisanju i prenosu milimetarskih talasa. Upoznavanje sa specifičnostima i ograničenjima komponenti. Prezentovanje metoda za anlizu i dizajn kvazioptičkih sistema korišćenjem teorije propagacije Gausovog snopa, geometrijske optike i geometrijske teorije difrakcije. Teraherc tehnologija.

U okviru predmeta studenti rade 5 projekata (po 10 poena), kolokvijum (20 poena) i ispit (30 poena).

Karton predmeta.

Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Fond časova: 2+2+0

Literatura:


Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Course Description in English. (PDF 53 kB)


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi