Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home ETF Beograd

Dodatna literatura

Projektovanje mikrotalasnih filtara

Izlaganje temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara. Uvod u sintezu električnih mreža. Osnovi projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, filti sa ivičnom spregom, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri sa ukosnicama.

Karton predmeta.

Fond časova: 2+2+0

Rad u laboratoriji:

  • Rad u laboratoriji obavlja se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

  • V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Ðorđević, Mikrotalasna pasivna kola, elektronsko izdanje ili CD izdanje, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2010.
  • R. Horvat , Sinteza električnih mreža, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
  • M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
    ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
    ---, Translated in Chinese, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2004.
  • I. C. Hunter, Theory and Design of Microwave Filters, The Institution of Engineering and Technology (IET), London, 2001. (Reprinted 2006)

MITS PCB Prototyping Machine

Merenje podesivog mikrotalasnog filtra

Vrh strane


Primer master rada.

Primer postera rada za konferenciju.

Primer prezentacije rada za konferenciju.