Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home ETF Beograd

Schematic Solver

Symbolic Signal Processing

SC Filter Realization

Dodatna literatura

Analogni električni filtri

Uvodno predavanje u školskoj 2022/2023 godini će se održati u dogovoru sa studentima. U slučaju da imate dodatna pitanja molim vas javite se e-mail-om na tosic@etf.rs, milka_potrebic@etf.rs

Adresa za pristup MS Teams grupi 13Е073АЕФ.

Predstaviti osnovne koncepte projektovanja analognih električnih filtara, kao i odgovarajuću teoriju. Obezbediti teorijski osnov za sve pojedine korake u projektovanju filtara. Uvesti praktične tehnike za implementaciju filtra, fabrikaciju i laboratorijska merenja na filtru.

Karton predmeta.

Ispit se polaže kroz izradu hardverskog ili softverskog projekta koji se usmeno brani. Teme projekata biće dogovorene sa predmetnim nastavnicima.

Primer hardverskog studenskog projekta:

Film o izradi hardverskog studenskog projekta.

Izveštaj o hardverskom studenskom projektu.

Fond časova: 2+2+1

Rad u laboratoriji:

 • Rad u (virtuelnoj) laboratoriji obavlja se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Film o virtuelnoj laboratoriji.

Literatura:

 • M. M. Potrebić, D. V. Tošić , Projektovanje mikrotalasnih filtara, Akademska misao, Beograd, 2019.
 • V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Ðorđević, Mikrotalasna pasivna kola, elektronsko izdanje ili CD izdanje, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2010.
 • M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
  ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
  ---, Translated in Chinese, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2004.
 • L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, 2009.
 • H. G. Dimopoulos, Analog Electronic Filters: Theory, Design and Synthesis, Springer, 2012.

Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica

Reprint for P. R. China

Schematic Solver

Doktorske disertacije, mentor M. M. Potrebić:

 • D. Miljanović, Mikrotalasni filtri sa kvazi-koncentrisanim elementima, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015.
 • S. Stefanovski, Mikrotalasni filtri u talasovodnoj tehnici sa štampanim diskontinuitetima, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015.
 • M. Mrvić, Mikrotalasni filtri nepropusnici opsega sa rezonantnim pregradama u Е- i Н-ravni talasovoda, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2019.
 • A. Plazinić, Mikrotalasni planarni filtri realizovani pomoću rezonatora sa više rezonantnih učestanosti, elektronska verzija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Čačak, 2019.

Vrh strane


Sinteza mikrotalasnih filtera od idealnih sekcija vodova pomoću programa MATLAB.

Projektovanje mikrotalasnog filtra sa spregnutim rezonatorima u obliku pravougaonika u mikrotrakastoj tehnici.

Realizacija mikrotalasnih filtara u talasovodnoj tehnici korišćenjem štampanih rezonatora.

Primer postera rada za konferenciju.

Primer prezentacije rada za konferenciju.