Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Elektromagnetska kompatibilnost i integritet signala

Dublje razumevanje problema elektromagnetske kompatibilnosti i integriteta signala. Osposobljavanje za projektovanje kola i uređaja koji ispunjavaju uslove elektromagnetske kompatibilnosti i za projektovanje brzih digitalnih veza.

Karton predmeta

Literatura:

  • A. Đorđjević, D. Olćan, Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, Akademska misao, Beograd, 2012.
  • H. Johnson, M. Graham, High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003.