Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Metod momenata u elektromagnetici

Cilj predmeta je detaljno upoznavanje sa osnovima analize elektromagnetskih polja korišćenjem metoda momenata i osposobljavanje za pravljenje softvera za proračun elektromagnetskih polja i za efikasno modelovanje elektromagnetskih struktura. Kurs se sastoji od pregleda matematičkih osnova metoda momenata i numerička analize elektromagnetskih sistema korišćenjem metoda momenata (elektrostatika, 2-D elektrodinamički sistemi, žičane, pločaste i metalno-dielektrične antene, rasejači i mikrotalasna pasivna kola). Takodđe, rešavaju se problemi karakterističnih vrednosti pomoću metoda momenata (talasovodi i rezonatori).

Karton predmeta.

Literatura:

  • B.M. Kolundžija, A.R. Đorđević, Electromagnetic modeling of composite metallic and dielectric structures, Artech House, Boston, London, 2002.
  • R.F. Harrington, Field computation by moment methods, IEEE Press, Piscataway, New Jersey, 1993.