Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home ETF Beograd

Dodatna literatura

Mikrotalasna pasivna kola

Upoznavanje sa osobinama i inženjerskim konceptima mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih pasivnih podsistema pomoću s-parametara.

Karton predmeta.

Fond časova: 6+0+0

Rad u laboratoriji:

  • Rad u laboratoriji obavlja se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

  • V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Ðorđević, Mikrotalasna pasivna kola, elektronsko izdanje ili CD izdanje, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2010.
  • N. Kinayman, M. I. Aksun, Modern Microwave Circuits, Artech House, Norwood, 2005.
  • L. Besser, R. Gilmore, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems Volume I, Passive Circuits and Systems, Artech House, Boston, 2003.
  • I. Bahl, Lumped Elements for RF and Microwave Circuits, Artech House, Boston, 2003.
  • M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
    ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
    ---, Translated in Chinese, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2004.

Mikrotalasne komponente

Vrh strane