Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home ETF Beograd

Dodatna literatura

RF i mikrotalasni filtri

Izlaganje naprednih znanja projektovanja RF/mikrotalasnih filtara. Predstavljanje alternativa u projektovanju filtara: metod imaž parametara i metod unetog slabljenja. Osnovi projektovanja RF/mikrotalasnih filtara sa složenim specifikacijama, kao što su filtri sa više propusnih opsega i filtri sa veoma širokim propusnim opsegom ili širokim prvim nepropusnim opsegom.

Karton predmeta.

Fond časova: 6+0+0

Rad u laboratoriji:

  • Rad u laboratoriji obavlja se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

  • J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
  • P. Jarry, J. Beneat, Advanced Design Techniques and Realizations of Microwave and RF Filters, John Wiley & Sons, Hoboken, 2008.
  • M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
    ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
    ---, Translated in Chinese, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2004.
  • IEEE Microwave Magazine, focused issue: Microwave Filter Synthesis, vol. 12, no. 6, Oct. 2011.
  • L. Wanhammar, Analog Filters Using MATLAB, Springer, New York, 2009.

Model kvazi-koncentrisanog mikrotalasnog rezonatora

Vrh strane


Primer rada sa konferencije CSECS 2012