Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home MTT Smer Nastavnici Literatura Software Download ETF Beograd
Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Literatura

Nastava na Smeru za mikrotalasnu tehniku se izvodi prema sledećim udžbenicima:

Petrović, V. V., Tošić, D. V., Đorđević, A. R., Mikrotalasna pasivna kola, elektronsko izdanje, ETF, Beograd, 2010. Mikrotalasna pasivna kola

Đorđević, A. R., Tošić, D. V., Mikrotalasna tehnika,1. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006. Spisak uočenih grešaka i odgovarajućih ispravki (80 kB)

Tošić, D. V., Likar-Smiljanić, V., Mikrotalasna tehnika: zbirka zadataka,1. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2006.

Dragović, B. M., Antene i prostiranje radio talasa, Beopres, Beograd, 2005.

Kolundžija, B. M., Ognjanović, J. S., Sarkar, T. K., Šumić, D. S., Paramentić, M. M., Janić, B. B., Olćan, D. I., Tošić, D. V., Tasić, M. S. WIPL-D Microwave, WIPL-D/Artech House, Belgrade/Norwood, 2005.

Kolundžija, B. M., Ognjanović, J. S., Sarkar, T. K., WIPL-D: Electromagnetic Modeling of Composite Metallic and Dielectric Structures, Artech House, Norwood, 2000.

Djordjević, A. R., Baždar, M. B., Petrović, V. V., Olćan, D. I, Sarkar, T. K., Harrington, R. F., AWAS for Windows Version 2.0: Analysis of Wire Antennas and Scatterers, Artech House, Boston, 2002.

Djordjević, A. R., Baždar, M. B., Sarkar., T. K., and Harrington, R. F., Linpar for Windows: Matrix Parameters for Multiconductor Transmission Lines, Artech House, Boston, 1999.

Milanović, D. R., Hiperfrekvencije (mikrotalasi), Građevinska knjiga, Beograd, 1973.

Zainteresovanim studentima preporučuju se i sledeće knjige:

Pozar, D. M., Microwave Engineering, J. Wiley, New York, 2012.

Collin, R. E., Foundations for Microwave Engineering, McGraw-Hill, New York, 2007.

Gardiol, F. E., Introduction to Microwaves, Artech House, Boston, 1984.

Takođe, od koristi mogu biti i udžbenici i zbirke zadataka iz predmeta Elektromagnetika.

Dodatna literatura:

Vrh strane

Predstavljanje Smera
(PPS 3374 kB)Home | MTT Smer | Nastavnici | Literatura | Software | Download