Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna elektronika

Novosti:U slučaju da nije moguće neposredno održavanje nastave, projekat (30 poena) će se realizovati do nivoa izrade lejauta, a ostale predispitne obaveze (40 poena) će se realizovati izradom četiri vežbe u CAD alatu.

Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Olja Jakovljević - Signali i sistemi,
Vojislava Janković - Signali i sistemi,
Ana Ćupurdija - Mikrotalasna tehnika & Elektronika i
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Direction of Arrival (DoA) determination in a practical application, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili antenski sistem za detekciju nekooperativnih Wi-Fi nodova.

Patentirana je planarna sonda za efikasnu elektroporaciju Patent 1712 U1, u okviru Inovacionog projekta "Развој новог типа уређаја за електропорацију ћелија и ткива ултракратким електричним импулсима".
Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Danilo Đokić - Elektronika,
Nikola Milenić - Računarska tehnika i inf.,
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika i
Nemanja Grbić - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Radar applications in everyday life, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili Radar za detekciju dronova.

Nabavljena je nova oprema neophodna za merenje pojačavača snage (Mini-Circuits), u okviru projekta za unapređenje nastave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2019/2020).
Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
projektovanja pojačavača velikih snaga:

“Circuit Modeling of Coaxial Cable Baluns in Microstrip-Mounted High Power VHF Amplifiers [Application Notes],” IEEE Microwave Magazine, Oktobar 2019.


Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
Magnetic Resonance Imaging (MRI):

“Slotted-waveguide array radio frequency coil for ultra-high-field magnetic resonance imaging,” Concepts in Magnetic Resonance, 2018.


U okviru projekta Ministarstva iz oblasti razvoja
visokog obrazovanja (31.5.2018.):
Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu
nabavljena je nova oprema i koncipirane su vežbe:
  - karakterizacija pojačavača snage i
  - upotreba softverski definisanog radija (SDR)
    za generisanje i prijem potrebnih signala.
Vežbe i projekti će zameniti sadašnji kolokvijum.

Poseta studenata emisionom centru na Avali (30.3.2018.):

Tradicionalna poseta sa studentima u saradnji sa preduzećem JP Emisiona tehnika i veze.

Od 2017. godine predmet je potpuno pokriven i udžbenikom sa primerima i zadacima.

Udžbenik:

Milan Ilić i Slobodan Savić
Mikrotalasna Elekrtonika
Akademska misao, 2017.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Efikasno i tačno modelovanje aktivnih kola softverskim alatima.

“Circuit-Based Versus Full-Wave Modelling of Active Microwave Circuits,” International Journal of Electronics, 2017.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Projektovanje efikasnog pojačavača snage u klasi J
za predajnike telekomunikacionih uredjaja
(10 W @ 1,5 GHz).

“Simple Design of a Class-J Amplifier With Predetermined Efficiency,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2016.
Studentski projekat (14.9.2018.):

Softver za analizu nelinearnih kola metodom
Harmonik balans.

Primer praktičnog rada sa studentima:

Širokopojasni malošumni pojačavač
(135 mW @ 0,5 - 6 GHz).

Opis predmeta:

Sticanje praktičnog iskustva u analizi i projektovanju tipičnih mikrotalasnih elektronskih kola, sa naglaskom na treningu u efikasnom i kompetentnom korišćenju modernih CAD alata. Definisanje bazičnih koncepata aktivnih mikrotalasnih komponenti i upoznavanje sa glavnim karakteristikama funkcionisanja komponenti na mikrotalasnim učestanostima. Prezentovanje objedinjenih metoda za analizu i dizajn mikrotalasnih pojačavača, oscilatora i mešača, koristeći se tehnikama parametara rasejanja. Obučavanje studenata da kritički analiziraju kompromise između projektnih ciljeva, da pronalaze optimalna rešenja, da proizvode fizičke prototipe i da mere relevantne parametre radi verifikacije ispravnosti dizajna.

Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Prezentacija predmeta. (PPS 548 kB)

Karton predmeta.

Fond časova: 3+1+1

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Detaljni plan i program predmeta. (PDF)

Course description in English. (PDF)

Predstavljanje predmeta. (PPS 548 kB)Branko Bukvić, student doktorskih studija modula Mikrotalasna tehnika, dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju 2017. Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja.

Branko Bukvić, student doktorskih studija modula Mikrotalasna tehnika, dobitnik je nagrade ILIJA STOJANOVIĆ za najbolji naučni rad 2017. Characterization of nonlinearities in a class-J power amplifier.

Sava Grković, student master studija modula Mikrotalasna tehnika, jedan je od 5 finalsta IEEE Student Paper Competition takmičenja za najbolji naučni rad 2014 u Bejrutu (Liban). Small Balanced Antennas for Bluetooth Applications


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi