Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Mikrotalasna pasivna kola

Predavanja u školskoj 2023/2024 godini će se održavaju četvrtkom od 13 časova prema zvaničnom rasporedu.

Adresa za pristup MS Teams grupi 13М073МПК.

Za sva dodatna pitanja javite se e-poštom na milka_potrebic@etf.rs.

Upoznavanje sa osnovnim osobinama i inženjerskim konceptima pasivnih mikrotalasnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje osnovnih mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih komponenti i podsistema pomoću s-parametara.

Karton predmeta

Fond časova: 3+1+1

Predavanja:

Laboratorijske vežbe:

  • Laboratorijske vežbe obavljaju se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

Dopunska literatura:

Vrh strane


Zadaci za vežbanje (PDF 180 kB)

Mikrotalasne komponente Emisionog centra "Avala"

Uputstvo za elektromagnetsku simulaciju


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi