Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Ispitivanje elektromagnetske kompatiblnosti

Detaljno upoznavanje sa aktuelnim standardima elektromagnetske kompatibilnosti (EMK). Osposobljavanje za praktičnu primenu najčešće korišćenih evropskih standarda za elektromagnetsku kompatibilnost.Praktično ovladavanje laboratorijskom opremom i mernim postupcima koji se koriste za proveru zadovoljavanja standarda elektromagnetske kompatibilnosti.Praktično ovladavanje laboratorijskom opremom i mernim postupcima koji se koriste za proveru zadovoljavanja standarda elektromagnetske kompatibilnosti.

Školska 2022/2023. godina:
Molimo zainteresovane studente da se jave predmetnom nastavniku (olcan@etf.rs) radi dogovora o održavanju nastave.

Karton predmeta.

Detaljni plan i program predmeta.

Fond časova: 1+0+3

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

  • A. Djordjević, D. Olćan, Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, 1. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2012.

Vrh strane


Predstavljanje predmeta.


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi