Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Milimetarski talasi

Novosti:
Zbog postojeće epidemiološke situacije nastava se realizuje na daljinu preko MS Teams platforme MMT MS Teams link.
Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Olja Jakovljević - Signali i sistemi,
Vojislava Janković - Signali i sistemi,
Ana Ćupurdija - Mikrotalasna tehnika & Elektronika i
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Direction of Arrival (DoA) determination in a practical application, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili antenski sistem za detekciju nekooperativnih Wi-Fi nodova.

Patentirana je planarna sonda za efikasnu elektroporaciju Patent 1712 U1, u okviru Inovacionog projekta "Развој новог типа уређаја за електропорацију ћелија и ткива ултракратким електричним импулсима".
Ekipa studenata ETF-Belgrade u sastavu:
Danilo Đokić - Elektronika,
Nikola Milenić - Računarska tehnika i inf.,
Pavle Petrović - Mikrotalasna tehnika i
Nemanja Grbić - Mikrotalasna tehnika,
bila je među 6 finalista međunarodnog studentskog takmičenja Radar applications in everyday life, u organizaciji IEEE Antennas and propagation društva. Studenti su samostalno osmislili, projektovali i napravili Radar za detekciju dronova.

Nabavljena je nova oprema neophodna za merenje pojačavača snage (Mini-Circuits), u okviru projekta za unapređenje nastave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2019/2020).

Saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder),
Savezna Republika Nemačka,
u okviru Projekta bilateralne saradnje:
Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications.

Mogućnost posete Institutu i fabrikovanja specifičnih kola u mm tehnologiji.
Izrada završnih radova i plaćena stručna praksa
u saradnji sa NovelIC Microsystems.

Teme za praktičan rad i završne radove iz oblasti
Magnetic Resonance Imaging (MRI):

“Slotted-waveguide array radio frequency coil for ultra-high-field magnetic resonance imaging,” Concepts in Magnetic Resonance, 2018.


U okviru projekta Ministarstva iz oblasti razvoja
visokog obrazovanja (maj 2018. godine):
Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu
nabavljena je nova oprema i koncipirane su vežbe:
  - karakterizacija pojačavača snage i
  - upotreba softverski definisanog radija (SDR)
    za generisanje i prijem potrebnih signala.
Vežbe i projekti će zameniti dosadašnji kolokvijum.

Poseta studenata emisionom centru na Avali (30.3.2018.):

Tradicionalna poseta sa studentima u saradnji sa preduzećem JP Emisiona tehnika i veze.

Opis predmeta:

Upoznavanje sa modernim sistemima koji rade u milimetarskom opsegu. Definisanje osnova aktivnih i pasivnih komponenti koje se koriste u generisanju i prenosu milimetarskih talasa. Upoznavanje sa specifičnostima i ograničenjima komponenti. Prezentovanje metoda za anlizu i dizajn kvazioptičkih sistema korišćenjem teorije propagacije Gausovog snopa, geometrijske optike i geometrijske teorije difrakcije. Teraherc tehnologija.

U okviru predmeta studenti rade 5 projekata (po 10 poena), kolokvijum (20 poena) i ispit (30 poena).

Karton predmeta.

Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Fond časova: 2+2+0

Literatura:


Plan i program predmeta. (PDF 85 kB)

Course Description in English. (PDF 53 kB)Branko Bukvić, student doktorskih studija modula Mikrotalasna tehnika, dobitnik je nagrade Privredne komore Srbije za najbolju doktorsku disertaciju 2017. Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja.

Branko Bukvić, student doktorskih studija modula Mikrotalasna tehnika, dobitnik je nagrade ILIJA STOJANOVIĆ za najbolji naučni rad 2017. Characterization of nonlinearities in a class-J power amplifier.

Sava Grković, student master studija modula Mikrotalasna tehnika, jedan je od 5 finalsta IEEE Student Paper Competition takmičenja za najbolji naučni rad 2014 u Bejrutu (Liban). Small Balanced Antennas for Bluetooth Applications


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi