img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreProjektovanje elektromagnetskih sistema korišćenjem softverskih alata

Cilj predmeta je da upozna slušaoca sa vodećim svetskim softverskim alatima za 3D elektromagnetsko modelovanje i da ga obuči za samostalno projektovanje antena i mikrotalasnih kola.

O predmetu:

Nastavni materijali:

Literatura:

img img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

25. maj 2024.

Student doktorskih studija, Pavle Petrović, osvojio je nagradu "Blažo Mirčevski" za najbolji rad mladog autora. Rad pod naslovom Aircraft Detection Range for HF Radar prezentovan je na naučnoj konferenciji TELFOR 2023.30. april 2024.

Za potrebe Katedre i Smera nabavljena je radna stanica HPE ProLiant DL380 Gen10.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 5118 procesora sa ukupno 24 fizičkih i 48 logičkih jezgara uparenih sa 1024GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica ima značajan potencijal za proširenje RAM memorije.

Radna stanica će se koristiti u istraživačke svrhe i za rad sa studentima.
7. jul 2023.

Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase obezbedila je licencirani softver AWR Microwave Office za školsku 2023/24. godinu, kroz donaciju matične kompanije Cadence. Ovakva donacija ostvaruje se sedamnaest godina za redom, zahvaljujući saradnji članova grupe, a pre svih prof. dr Antonija Đorđevića, sa ovom kompanijom. Tržišna vrednost jednogodišnje donirane licence je oko 200,000 EUR.
30. maj 2023.

Članovi tima na projektu bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, pod nazivom "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom", finansiranog od strane Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije (Srbija) i DAAD (Nemačka), posetili su institut IHP - Leibniz Institute for High Performance Microelectronics u Frankfurtu na Odri. Sastanak je doprineo unapređenju saradnje između Elektrotehničkog fakulteta i Instituta za fiziku u Beogradu i instituta IHP u Frankfurtu i poslužiće kao priprema za generisanje novog projektnog predloga kojim bi se konkurisalo u programima za međunarodno finansiranje.
27. mart 2023.

Napisan je paket softvera za proračun mreža za prilagođenje sa koncentrisanim elementima koji sadrži C++ kod, odgovarajući exe fajl, kodove za Octave/Matlab i Python, kao i odgovarajuću dokumentaciju sa primerima. Softver pronalazi sva moguća rešenja za mreže za prilagođenje koje se sastoje od dva reaktivna elementa. Za razliku od toga, većina drugih softvera, kao i udžbenika, previđa neka rešenja.

Paket se može preuzeti sa sajta Microwaves101 ili direktno sa sajta Mikrotalasne tehnike.
Arhiva vesti

Vesti

22. septembar 2023.