Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home ETF Beograd

Dodatna literatura

Projektovanje mikrotalasnih filtara

Uvodni čas u školskoj 2023/2024 godini će se održati u sredu od 18:15 u učionici 64. U slučaju da vam termin ne odgovara molim vas javite se e-mail-om na milka_potrebic@etf.rs

Adresa za konsultacije i dodatne materijale na MS Teams platformi: grupa 13М071ПPМФ.
Adresa za MS Temas grupu za priključenje predmetu.

Izlaganje temeljnih znanja projektovanja mikrotalasnih filtara. Uvod u sintezu električnih mreža. Osnovi projektovanja standardnih mikrotalasnih filtara, kao što su filtri sa odsečcima i ograncima vodova, filti sa ivičnom spregom, filtri sa paralelnom spregom, interdigitalni filtri, češljasti filtri i filtri sa ukosnicama.

Karton predmeta.

Fond časova: 4+0+0

Profesori:

Predavanja:

Rad u laboratoriji:

 • Rad u laboratoriji obavlja se u okviru izrade obaveznog projektnog zadatka.

Literatura:

 • M. M. Potrebić, D. V. Tošić , Projektovanje mikrotalasnih filtara, Akademska misao, Beograd, 2019.
 • V. V. Petrović, D. V. Tošić, A. R. Ðorđević, Mikrotalasna pasivna kola, elektronsko izdanje ili CD izdanje, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2010.
 • J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
 • M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001.
  ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
  ---, Translated in Chinese, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2004.
 • I. C. Hunter, Theory and Design of Microwave Filters, The Institution of Engineering and Technology (IET), London, 2001. (Reprinted 2006)

Doktorske disertacije, mentor M. M. Potrebić:

 • D. Miljanović, Mikrotalasni filtri sa kvazi-koncentrisanim elementima, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015.
 • S. Stefanovski, Mikrotalasni filtri u talasovodnoj tehnici sa štampanim diskontinuitetima, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2015.
 • M. Mrvić, Mikrotalasni filtri nepropusnici opsega sa rezonantnim pregradama u Е- i Н-ravni talasovoda, elektronska verzija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2019.
 • A. Plazinić, Mikrotalasni planarni filtri realizovani pomoću rezonatora sa više rezonantnih učestanosti, elektronska verzija, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Čačak, 2019.

MITS PCB Prototyping Machine

Merenje podesivog mikrotalasnog filtra

Knjiga

Vrh strane


Primer master rada.

Primer postera rada za konferenciju.

Primer prezentacije rada za konferenciju.