Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home MTT Smer Nastavnici Literatura Software Download ETF Beograd
Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Šta je Smer za mikrotalasnu tehniku?

Smer za mikrotalasnu tehniku Odseka za telekomunikacije i informacione tehnologije obrazuje studente za oblast-struku Telekomunikacije. U okviru te osnovne struke, Smer za mikrotalasnu tehniku pruža znanja za podrobnije razumevanje sistema, a posebno za projektovanje sklopova, koji rade na učestanostima do nekoliko stotina GHz.

Smer se bavi napravama i sklopovima koji su zastupljeni u mobilnoj telefoniji, radiorelejnim vezama, satelitskoj i kablovskoj televiziji, radarima, W-LAN sistemima i infrastrukturama bežičnog Interneta, antenskim sistemima, ultrabrzim računarskim matičnim pločama i čipovima.

Nastava na Smeru za mikrotalasnu tehniku obuhvata teorijske osnove funkcionisanja, principe i metode projektovanja, računarske simulacije i praktičan rad, uključujući konkretne realizacije mikrotalasnih sklopova.

Inženjer Telekomunikacija, Smer mikrotalasna tehnika, ima širok spektar mogućih radnih mesta, počev od velikih sistema kao što su Telekom Srbija, mobilni operateri, radio i TV difuzija, zatim instituta kao što je IMTEL, pa sve do malih i srednjih preduzeća koja se bave projektovanjem i implementacijom bežičnih sistema, Internet provajdingom, bežićnim lokalnim mrežama, usmerenim radio vezama, e-bussines infrastrukturom, i slično.

Plan, program i način izvođenja nastave na Smeru su usklađeni sa trendom i iskustvom uzornih evropskih i američkih škola, a predmeti se polažu kroz domaće zadatke, projekte i testove, koji su kombinovani sa elementima klasičnog ispita.

Za dodatna obaveštenja o Smeru, zainteresovani su uvek dobrodošli da se obrate nastavnicima Smera:

dr Antonije Đorđević, redovni profesor, redovni član SANU
edjordja@etf.rs

dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Fellow IEEE
kol@etf.rs

Vrh strane

Predstavljanje Smera
(PPS 3374 kB)


Detaljni plan i program Smera
(PDF 478 kB)


Home | MTT Smer | Nastavnici | Literatura | Software | Download