Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home MTT Smer Nastavnici Literatura Software Download ETF Beograd
Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Software

U nastavi na Smeru za mikrotalasnu tehniku koriste se sledeći programi:

WIPL-D

AWAS Demo

Linpar

Linres

Matpar

Frequency-dependent per-unit-length inductance and resistance of microstrip lines

Microwave Office

pSpice

LTspice

Takođe, od koristi mogu biti i svi drugi programi koji se upotrebljavaju u mikrotalasnom inženjerstvu.

Vrh strane

Predstavljanje Smera
(PPS 3374 kB)Home | MTT Smer | Nastavnici | Literatura | Software | Download