Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Karton predmeta Domaći zadatak Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd


Karton predmeta
Domaći zadatak
Laboratorijske vežbe
Literatura
Stari ispitni rokovi

Ostali predmeti Katedre


Antene i prostiranje

Link za pristup MS Teams grupi: 13E073AP - Antene i prostiranje

Osnovna teorija prijemnih i predajnih antena i prostiranja radiotalasa, shodno potrebama modernih telekomunikacija. Upoznavanje sa osnovnim antenskim merenjima i osnovnim softverskim alatima za projektovanje antena.

Karton predmeta

Domaći zadatak:

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

  • M. B. Dragović , Antene i prostiranje radio talasa – 4. izdanje, Akademska misao, 2008.
  • C. A. Balanis, Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
  • WIPL-D Pro v16 – 3D EM Solver , User's Manual, WIPL-D, 2019.

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane

Objave


Uvodno predavanje je u cetvrtak, 2. marta 2023. godine od 14.15 u sali 315. Časovi vezbi četvrtkom od 20h za sada se neće držati.

Pitanja za pripremu ispita, postavljena 11.01.2023.


  Karton predmeta | Domaći zadatak | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi