Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Smer za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku pruža znanja za podrobnije razumevanje sistema, a posebno za projektovanje sklopova, koji rade na učestanostima do nekoliko stotina gigaherca. Nastavnici i studenti smera se bave teorijom elektromagnetskih polja, numeričkom elektromagnetikom sa posebnim akcentom na antene i mikrotalasna kola, elektromagnetskom kompatibilnošću, teorijom električnih kola i sistema, i razvojem algoritama za dobijanje slike (mikrotalasno formiranje slika, magnetna rezonansa).


Nastava na Smeru za mikrotalasnu tehniku obuhvata teorijske osnove funkcionisanja, principe i metode projektovanja, računarske simulacije i praktičan rad, uključujući konkretne realizacije mikrotalasnih sklopova.


Inženjer Telekomunikacija, Smer mikrotalasna tehnika, ima širok spektar mogućih radnih mesta, počev od velikih sistema kao što su mobilni operateri, radio i TV difuzija, zatim instituta, pa sve do malih i srednjih preduzeća koja se bave projektovanjem i implementacijom bežičnih sistema, Internet provajdingom, bežičnim lokalnim mrežama, usmerenim radio vezama, e-bussines infrastrukturom, i slično.


Plan, program i način izvođenja nastave na Smeru su usklađeni sa trendom i iskustvom uzornih svetskih škola, a predmeti se polažu kroz domaće zadatke, projekte i testove, koji su kombinovani sa elementima klasičnog ispita. Za dodatna obaveštenja o Smeru, zainteresovani su uvek dobrodošli da se obrate nastavnicima Smera.

30. april 2024.

Za potrebe Katedre i Smera nabavljena je radna stanica HPE ProLiant DL380 Gen10.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 5118 procesora sa ukupno 24 fizičkih i 48 logičkih jezgara uparenih sa 1024GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica ima značajan potencijal za proširenje RAM memorije.

Radna stanica će se koristiti u istraživačke svrhe i za rad sa studentima.
26. septembar 2023.

U sklopu prezentacije smerova na odseku za telekomunikacije, 25.9.2023. godine studentima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezenetovan je smer za MIKROTALASNU TEHNIKU. Pogledajte prezentaciju smera.17. avgust 2023.

Student doktorskih studija, Aleksandar Golubović, osvojio je prestižnu stipendiju IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program Awards (2023). Dobijena sredstva biće iskorišćena za nastavak Aleksandrovih istraživanja u sklopu doktorskih studija i za realizaciju projekta "Design and Optimization of an Orbital Angular Momentum-Based Transmission/Reception System for Millimeter Wave Applications".