Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Vrh strane


Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Formiranje mikrotalasnih slika

Algoritmi za lokalizaciju i rešavanje inverznih inženjerskih problema

Upoznavanje sa pojmom dobijanja slike na osnovu antenskih merenja. Tehnike za lokalizaciju: beamforming, MUSIC, linear sampling, singular value decomposition, obrada retkih signala. Tehnike za rekonstrukciju: Bornova inverzija, iterativni Bornov postupak. Primene sa detaljnim opisima (radarska detekcija, podzemna istraživanja, ispitivanje materijala, medicinska dijagnostika, itd.).

Način izlaganja predmeta: predavanja i samostalni rad u računarskoj učionici.

Način polaganja ispita: 6 domaćih zadataka (po 10 poena) i završni projekat (40 poena).

Fond časova: 2+2+0

Prezentacija predmeta.

Preuzimanje knjige.

Predstavljanje predmeta i prvo predavanje u školskoj 2021/22. godini biće održano u sredu 6.10.2021. godine u 18:00h.

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme.

Naziv tima: Formiranje Mikrotalasnih Slika.

Link za pristup timu: Formiranje Mikrotalasnih Slika

Link za prvo predavanje u sredu 6.10.2021. godine u 18:00h: Predstavljanje predmeta i prvo predavanje

Literatura:

flajer

Vrh strane  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi