Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Novosti

30. april 2024.

Za potrebe Katedre i Smera nabavljena je radna stanica HPE ProLiant DL380 Gen10.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 5118 procesora sa ukupno 24 fizičkih i 48 logičkih jezgara uparenih sa 1024GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica ima značajan potencijal za proširenje RAM memorije.

Radna stanica će se koristiti u istraživačke svrhe i za rad sa studentima.
26. septembar 2023.

U sklopu prezentacije smerova na odseku za telekomunikacije, 25.9.2023. godine studentima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezenetovan je smer za MIKROTALASNU TEHNIKU. Pogledajte prezentaciju smera.17. avgust 2023.

Student doktorskih studija, Aleksandar Golubović, osvojio je prestižnu stipendiju IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program Awards (2023). Dobijena sredstva biće iskorišćena za nastavak Aleksandrovih istraživanja u sklopu doktorskih studija i za realizaciju projekta "Design and Optimization of an Orbital Angular Momentum-Based Transmission/Reception System for Millimeter Wave Applications".7. jul 2023.

Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase obezbedila je licencirani softver AWR Microwave Office za školsku 2023/24. godinu, kroz donaciju matične kompanije Cadence. Ovakva donacija ostvaruje se sedamnaest godina za redom, zahvaljujući saradnji članova grupe, a pre svih prof. dr Antonija Đorđevića, sa ovom kompanijom. Tržišna vrednost jednogodišnje donirane licence je oko 200,000 EUR.29. jun 2023.

U periodu od 5. do 8. juna 2023. godine, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bosna i Hercegovina), održala se 67. nacionalna konferencija ETRAN i 10. internacionalna konferencija IcETRAN. Nagrade za najbolje radove mladih autora u dve sekcije dobili su studenti master akademskih studija i doktorskih akademskih studija smera za mikrotalasnu tehniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:

Najbolji rad mladog autora konferencije „IcETRAN“, sekcija Antene i prostiranje:
Branislav Ninković, Miodrag Tasić – „Application of Point-in-Domain Algorithms in Near Field Calculations for Geometries with Bilinear Surface Patches“.

Najbolji rad mladog autora konferencije „IcETRAN“, sekcija Električna kola, električni sistemi i obrada signala:
Filip Nešković, Nikola Basta, Milka Potrebić Ivaniš – „ADALM-PLUTO Software Defined Radio as a Tool for S-Parameter Estimation: A Comparative Study of Various System Identification Procedures“.30. maj 2023.

Članovi tima na projektu bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, pod nazivom "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom", finansiranog od strane Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije (Srbija) i DAAD (Nemačka), posetili su institut IHP - Leibniz Institute for High Performance Microelectronics u Frankfurtu na Odri. Sastanak je doprineo unapređenju saradnje između Elektrotehničkog fakulteta i Instituta za fiziku u Beogradu i instituta IHP u Frankfurtu i poslužiće kao priprema za generisanje novog projektnog predloga kojim bi se konkurisalo u programima za međunarodno finansiranje.27. mart 2023.

Napisan je paket softvera za proračun mreža za prilagođenje sa koncentrisanim elementima koji sadrži C++ kod, odgovarajući exe fajl, kodove za Octave/Matlab i Python, kao i odgovarajuću dokumentaciju sa primerima. Softver pronalazi sva moguća rešenja za mreže za prilagođenje koje se sastoje od dva reaktivna elementa. Za razliku od toga, većina drugih softvera, kao i udžbenika, previđa neka rešenja.

Paket se može preuzeti sa sajta Microwaves101 ili direktno sa sajta Mikrotalasne tehnike.
25. mart 2023.

Dva kandidata Katedre za opštu elektrotehniku dobitnici su PUPINOVE NAGRADE MATICE SRPSKE 2023. godine za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama.

Prva nagrada: Anja Kovačević
za diplomski rad "Mikrotalasni senzor za analizu organskih tkiva na bazi prstenastih rezonatora sa procepima"

Druga nagrada: Aleksandar Golubović
za master rad "Budžet veze sistema planarnih uniformnih kružnih antenskih nizova za prenos talasa sa orbitalnim ugaonim momentom"
16. mart 2023.

Započeta je realizacija projekta "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom" Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u okviru Programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke (januar 2023. - decembar 2024.). Projekat obuhvata saradnju Grupe za elektromagnetiku, antene i mikrotalase Elektrotehničkog fakulteta sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.26. februar 2023.

U cilju dodatnog osnaživanja naučno-istraživačkih kapaciteta Katedre i Smera, nabavljena je radna stanica Supermicro Super Workstation SYS-740A-I63.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 6342 procesora sa ukupno 48 fizičkih i 96 logičkih jezgara uparenih sa 1024GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica poseduje i dve NVidia RTX 3080 grafičke kartice sa ukupno 20GB GDDR6X memorije.

Ilustracije radi, na ovoj radnoj stanici LU dekompozicija kompleksne matrice u dvostrukoj preciznosti izvršava se 5 do 10 puta brže u odnosu na ranije raspoložive kapacitete Katedre i Smera.31. januar 2023.

Anja Kovačević je osvojila nagradu BAFA USA za najbolji diplomski rad u školskoj 2021/22. godini.

Anja je nagrađena za rad Mikrotalasni senzor za analizu organskih tkiva na bazi prstenastih rezonatora sa procepima napisan pod mentorstvom dr Nikole Baste.


30. jul 2022.

Studenti doktorskih studija, Ana Ćupurdija, Pavle Petrović i Nemanja Grbić, prisustvovali su naučnoj konferenciji 2022 IEEE International Symposium on Antennas & Propagation, USA, Denver, kada su prezentovali radove "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar" i "SDR Platform Implementation of DoA Detection Algorithm for Wireless Security Applications".

Tom prilikom Pavlu Petroviću uručena je prestižna stipendija 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant.


21. maj 2022.

Student doktorskih studija, Pavle Petrović, osvojio je prestižnu stipendiju 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant. Dobijena sredstva biće iskorišćena za putovanje na IEEE AP-S/URSI 2022 konferenciju na kojoj će Pavle prezentovati rad pod naslovom "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar".16. april 2022.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovom "RF i mikrotalasna infrastruktura u informaciono komunikacionim sistemima" nabavljena je, između ostalog, grafička kartica NVidia RTX 3090.

Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
24. septembar 2021.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Olja Jakovljević (Signali i sistemi), Vojislava Janković (Signali i sistemi), Ana Ćupurdija (Mikrotalasna tehnika) i Pavle Petrović (Mikrotalasna tehnika) pod mentorstvom dr Slobodana Savića i dr Milana Ilića osvojila je četvrto mesto u finalu međunarodnog studentskog takmičenja 2021 IEEE AP-S Student Design Contest sa radom pod nazivom "Sensor Array and Self Adaptive Algorithm for Direction of Arrival Detection of Uncooperative Wi-Fi Transmitters in Wireless Security Enforcement Applications".

Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali antenski niz i prijemni sistem za detekciju Wi-Fi signala, i softverski implementirali tri algoritma za detekciju pravca dolaska signala. Takmičari će dobiti sredstva za put na konferenciju koja se održava u Singapuru u decembru 2021. godine gde će demonstrirati projektovani uređaj.
2. februar 2021.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod naslovom "Algoritmi i softveri za simulaciju u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT" nabavljen je, između ostalog, digitalni osciloskop mešovitog domena Tektronix MDO32 .

Oprema će se koristiti kako u istraživačke svrhe, tako i u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
30. april 2024.

Za potrebe Katedre i Smera nabavljena je radna stanica HPE ProLiant DL380 Gen10.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 5118 procesora sa ukupno 24 fizičkih i 48 logičkih jezgara uparenih sa 1024GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica ima značajan potencijal za proširenje RAM memorije.

Radna stanica će se koristiti u istraživačke svrhe i za rad sa studentima.
26. septembar 2023.

U sklopu prezentacije smerova na odseku za telekomunikacije, 25.9.2023. godine studentima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezenetovan je smer za MIKROTALASNU TEHNIKU. Pogledajte prezentaciju smera.17. avgust 2023.

Student doktorskih studija, Aleksandar Golubović, osvojio je prestižnu stipendiju IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program Awards (2023). Dobijena sredstva biće iskorišćena za nastavak Aleksandrovih istraživanja u sklopu doktorskih studija i za realizaciju projekta "Design and Optimization of an Orbital Angular Momentum-Based Transmission/Reception System for Millimeter Wave Applications".