Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Elektromagnetska kompatibilnost

Termin za nastavu, školska 2021/22. godina

Studenti će moći da prate predavanja i vežbe korišćenjem MS Teams platforme u terminima prema rasporedu.
(Ukoliko se steknu uslovi, biće razmotrena i mogućnost održavanja nastave u učionicama.)
Naziv tima: 13E074ЕК - Elektromagnetska kompatibilnost.
Link za pristup timu: 13E074ЕК - Elektromagnetska kompatibilnost

Mejl adrese za kontakt: olcan@etf.rs, jdinkic@etf.rs, darko@etf.rs

Upoznavanje sa problemima elektromagnetske kompatibilnosti (EMK) koji se sreću u praksi i inženjerskim postupcima njihovog rešavanja. Osposobljavanje za računarsku simulaciju kola i uređaja u pogledu EMK. Ovladavanje metodima projektovanja kola i uređaja koji obezbeđuju zadovoljavanje uslova EMK. Osposobljavanje za eksperimentalno ispitivanje uređaja u pogledu ispunjavanja uslova EMK.

Detaljni plan i program predmeta.

Karton predmeta.

Fond časova: 3+1+1

Poeni osvojeni tokom skolske 2021/22. godine.

Laboratorijske vežbe:

 

Literatura:

 

Link za predaju zadataka:

 

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (detaljni plan i program predmeta).

Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (predstavljanje predmeta).


Detaljni plan i program predmeta.

Predstavljanje predmeta.


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi