Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi

Elektromagnetska kompatibilnost

Upoznavanje sa problemima elektromagnetske kompatibilnosti (EMK) koji se sreću u praksi i inženjerskim postupcima njihovog rešavanja. Osposobljavanje za računarsku simulaciju kola i uređaja u pogledu EMK. Ovladavanje metodima projektovanja kola i uređaja koji obezbeđuju zadovoljavanje uslova EMK. Osposobljavanje za eksperimentalno ispitivanje uređaja u pogledu ispunjavanja uslova EMK.

Termin za nastavu, školska 2023/24. godina

Predavanja: ponedeljak 17-19h, sala 62
Vežbe: ponedeljak 20-22h, Računski centar
Laboratorijske vežbe: ponedeljak 19-20h, sale 95a i 64b

Detaljni plan i program predmeta.

Karton predmeta.

Fond časova: 3+1+1

Poeni osvojeni tokom skolske 2023/24. godine.

 

Link za predaju zadataka.

 

Laboratorijske vežbe:

 

Literatura:

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (detaljni plan i program predmeta).

Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (predstavljanje predmeta).


Detaljni plan i program predmeta.

Predstavljanje predmeta.


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi