Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Članovi katedre za opštu elektrotehniku

dr Antonije Đorđević, član SANU, soba 95, e-mail: edjordja@etf.rs


dr Branko Kolundžija, redovni profesor, soba 88, e-mail: kol@etf.rs


dr Dejan Tošić, redovni profesor, soba 80, e-mail: tosic@etf.rs


dr Dragan Olćan, redovni profesor, soba 88, e-mail: olcan@etf.rs


dr Marija Stevanović, redovni profesor, soba 80, e-mail: mnikolic@etf.rs


dr Milan Ilić, redovni profesor, soba 88, e-mail: milanilic@etf.rs


dr Milka Potrebić Ivaniš, redovni profesor, soba 64, e-mail: milka_potrebic@etf.rs


dr Miodrag Tasić, vanredni profesor, laboratorija 63, e-mail: tasic@etf.rs


dr Slobodan Savić, vanredni profesor, soba 64, e-mail: ssavic@etf.rs


dr Jelena Dinkić, docent, soba 95, e-mail: jdinkic@etf.rs


dr Nikola Basta, docent, laboratorija 63, e-mail: nbasta@etf.rs


Darko Ninković, asistent, soba 95, e-mail: darko@etf.rs


dr Jovana Petrović, asistent, soba 95, e-mail: jovanap@etf.rs


Anja Kovačević, saradnik u nastavi, soba 63, e-mail: anja@etf.rs


Filip Nešković, saradnik u nastavi, soba 63, e-mail: fneskovic@etf.rs

26. septembar 2023.

U sklopu prezentacije smerova na odseku za telekomunikacije, 25.9.2023. godine studentima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezenetovan je smer za MIKROTALASNU TEHNIKU. Pogledajte prezentaciju smera.17. avgust 2023.

Student doktorskih studija, Aleksandar Golubović, osvojio je prestižnu stipendiju IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program Awards (2023). Dobijena sredstva biće iskorišćena za nastavak Aleksandrovih istraživanja u sklopu doktorskih studija i za realizaciju projekta "Design and Optimization of an Orbital Angular Momentum-Based Transmission/Reception System for Millimeter Wave Applications".7. jul 2023.

Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase obezbedila je licencirani softver AWR Microwave Office za školsku 2023/24. godinu, kroz donaciju matične kompanije Cadence. Ovakva donacija ostvaruje se sedamnaest godina za redom, zahvaljujući saradnji članova grupe, a pre svih prof. dr Antonija Đorđevića, sa ovom kompanijom. Tržišna vrednost jednogodišnje donirane licence je oko 200,000 EUR.