Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Članovi katedre za opštu elektrotehniku

dr Antonije Đorđević, član SANU, soba 95, e-mail: edjordja@etf.rs


dr Branko Kolundžija, redovni profesor, soba 88, e-mail: kol@etf.rs


dr Dejan Tošić, redovni profesor, soba 80, e-mail: tosic@etf.rs


dr Dragan Olćan, redovni profesor, soba 88, e-mail: olcan@etf.rs


dr Marija Stevanović, redovni profesor, soba 80, e-mail: mnikolic@etf.rs


dr Milan Ilić, redovni profesor, soba 88, e-mail: milanilic@etf.rs


dr Milka Potrebić Ivaniš, redovni profesor, soba 64, e-mail: milka_potrebic@etf.rs


dr Slobodan Savić, vanredni profesor, soba 64, e-mail: ssavic@etf.rs


dr Jelena Dinkić, docent, soba 95, e-mail: jdinkic@etf.rs


dr Miodrag Tasić, docent, laboratorija 63, e-mail: tasic@etf.rs


dr Nikola Basta, docent, laboratorija 63, e-mail: nbasta@etf.rs


Darko Ninković, asistent, soba 95, e-mail: darko@etf.rs


Jovana Petrović, asistent, soba 95, e-mail: jovanap@etf.rs


Anja Kovačević, saradnik u nastavi, soba 63, e-mail: anja@etf.rs


Filip Nešković, saradnik u nastavi, soba 63, e-mail: fneskovic@etf.rs

25. mart 2023.

Dva kandidata Katedre za opštu elektrotehniku dobitnici su PUPINOVE NAGRADE MATICE SRPSKE 2023. godine za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama.

Prva nagrada: Anja Kovačević
za diplomski rad "Mikrotalasni senzor za analizu organskih tkiva na bazi prstenastih rezonatora sa procepima"

Druga nagrada: Aleksandar Golubović
za master rad "Budžet veze sistema planarnih uniformnih kružnih antenskih nizova za prenos talasa sa orbitalnim ugaonim momentom"
16. mart 2023.

Započeta je realizacija projekta "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom" Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u okviru Programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke (januar 2023. - decembar 2024.). Projekat obuhvata saradnju Grupe za elektromagnetiku, antene i mikrotalase Elektrotehničkog fakulteta sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.26. februar 2023.

U cilju dodatnog osnaživanja naučno-istraživačkih kapaciteta Katedre i Smera, nabavljena je radna stanica Supermicro Super Workstation SYS-740A-I63.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 6342 procesora sa ukupno 48 fizičkih i 96 logičkih jezgara uparenih sa 640GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica poseduje i dve NVidia RTX 3080 grafičke kartice sa ukupno 20GB GDDR6X memorije.

Ilustracije radi, na ovoj radnoj stanici LU dekompozicija kompleksne matrice u dvostrukoj preciznosti izvršava se 5 do 10 puta brže u odnosu na ranije raspoložive kapacitete Katedre i Smera.Arhiva novosti