Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home MTT Smer Nastavnici Literatura Software Download ETF Beograd
Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Nastavnici

Za predmete koji čine stručno jezgro Smera zaduženi su nastavnici:

dr Branko Kolundžija, redovni profesor, soba 88, e-mail: kol@etf.rs

dr Dejan Tošić, redovni profesor, soba 80, e-mail: tosic@etf.rs

dr Milan Ilić, redovni profesor, soba 88, e-mail: milanilic@etf.rs

dr Milka Potrebić Ivaniš, redovni profesor, soba 64, e-mail: milka_potrebic@etf.rs

dr Dragan Olćan, vanredni profesor, soba 88, e-mail: olcan@etf.rs

dr Marija Stevanović, vanredni profesor, soba 80, e-mail: mnikolic@etf.rs

dr Slobodan Savić, vanredni profesor, soba 64, e-mail: ssavic@etf.rs

dr Miodrag Tasić, docent, laboratorija 63, e-mail: tasic@etf.rs

dr Aleksandra Krneta, docent, laboratorija 63, e-mail: krneta@etf.rs

dr Nikola Basta, docent, laboratorija 63, e-mail: nbasta@etf.rs

ms Jelena Dinkić, asistent, soba 95, e-mail: jdinkic@etf.rs

ms Jovana Perović, asistent, soba 95, e-mail: jovanap@etf.rs

ms Darko Ninković, asistent, soba 95, e-mail: darko@etf.rs

Vrh strane

Predstavljanje Smera
(PPS 3374 kB)Home | MTT Smer | Nastavnici | Literatura | Software | Download