img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse
Engineering aspects of magnetic resonance imaging (19M071IAG)

O predmetu:

Upoznavanje sa inženjerskim aspektima generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse (Magnetic Resonance Imaging - MRI). MRI kao zlatni standard u neinvazivnoj medicinskoj dijagnostici. Nuklearna magnetska rezonansa kao fizički pojam. Generisanje statičkih i dinamičkih polja. Pobudni signali i kodne sekvence. Generisanje slika.

Način polaganja:

Predmet se polaže usmenom odbranom odabranog ispitnog projekta. Predispitne obaveze podrazumejavu izradu 5 manjih projekata iz oblasti po izboru.

Projekti studenata:

Teme za praktičan rad i završne radove:

Literatura:

Kartoni predmeta / Course description:


Vrh strane

Novosti i zanimljivosti