img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreAlgoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata. Ovi algoritmi mogu biti i uvod u dalji istraživački rad.

Ishodi predmeta su poznavanje i razumevanje teorije numeričke analize inženjerskih problema, sposobnost za formulisanje algoritama i pisanje softvera za modelovanje inženjerskih problema metodom konačnih elemenata, kao i utreniranost u modelovanju i simulaciji tipičnih inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Teorijska nastava obuhvata sledeće oblasti: algoritmi za diskretizaciju tipičnih diferencijalnih jednačina u inženjerskim problemima korišćenjem varijacionog metoda i metoda težinskih ostataka, skalarni i vektorski konačni elementi, algoritmi transformacije koordinata, algoritmi za unošenje graničnih uslova, algoritmi prostorne diskretizacije (mešing), algoritmi diskretizacije u vremenu, algoritmi za rešavanje sistema linearnih jednačina, analiza zatvorenih i otvorenih struktura, apsorbujući granični uslovi i veštački apsorberi, hibridizacija metoda konačnih elemenata sa drugim metodima, primeri primene u elektrotehnici, mehanici, građevinarstvu, dinamici fluida i transferu toplote.

O predmetu:

Nastavni materijali:

Literatura:

img img img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

16. mart 2023.

Započeta je realizacija projekta "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom" Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u okviru Programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke (januar 2023. - decembar 2024.). Projekat obuhvata saradnju Grupe za elektromagnetiku, antene i mikrotalase Elektrotehničkog fakulteta sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.26. februar 2023.

U cilju dodatnog osnaživanja naučno-istraživačkih kapaciteta Katedre i Smera, nabavljena je radna stanica Supermicro Super Workstation SYS-740A-I63.

Radna stanica poseduje dva Intel Xeon Gold 6342 procesora sa ukupno 48 fizičkih i 96 logičkih jezgara uparenih sa 640GB DDR4 RAM memorije. Radna stanica poseduje i dve NVidia RTX 3080 grafičke kartice sa ukupno 20GB GDDR6X memorije.

Ilustracije radi, na ovoj radnoj stanici LU dekompozicija kompleksne matrice u dvostrukoj preciznosti izvršava se 5 do 10 puta brže u odnosu na ranije raspoložive kapacitete Katedre i Smera.
27. septembar 2022.

Nova zbirka za predmet Mikrotalasna tehnika.

S. Savić, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz Mikrotalasne tehnike, 1. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2022.
30. jul 2022.

Studenti doktorskih studija, Ana Ćupurdija, Pavle Petrović i Nemanja Grbić, prisustvovali su naučnoj konferenciji 2022 IEEE International Symposium on Antennas & Propagation, USA, Denver, kada su prezentovali radove "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar" i "SDR Platform Implementation of DoA Detection Algorithm for Wireless Security Applications".

Tom prilikom Pavlu Petroviću uručena je prestižna stipendija 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant.21. maj 2022.

Student doktorskih studija, Pavle Petrović, osvojio je prestižnu stipendiju 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant. Dobijena sredstva biće iskorišćena za putovanje na IEEE AP-S/URSI 2022 konferenciju na kojoj će Pavle prezentovati rad pod naslovom "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar".16. april 2022.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovom "RF i mikrotalasna infrastruktura u informaciono komunikacionim sistemima" nabavljena je, između ostalog, grafička kartica NVidia RTX 3090.

Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
Arhiva vesti

Vesti

22. februar 2023.