Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Smer za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku pruža znanja za podrobnije razumevanje sistema, a posebno za projektovanje sklopova, koji rade na učestanostima do nekoliko stotina gigaherca. Nastavnici i studenti smera se bave teorijom elektromagnetskih polja, numeričkom elektromagnetikom sa posebnim akcentom na antene i mikrotalasna kola, elektromagnetskom kompatibilnošću, teorijom električnih kola i sistema, i razvojem algoritama za dobijanje slike (mikrotalasno formiranje slika, magnetna rezonansa).


Nastava na Smeru za mikrotalasnu tehniku obuhvata teorijske osnove funkcionisanja, principe i metode projektovanja, računarske simulacije i praktičan rad, uključujući konkretne realizacije mikrotalasnih sklopova.


Inženjer Telekomunikacija, Smer mikrotalasna tehnika, ima širok spektar mogućih radnih mesta, počev od velikih sistema kao što su mobilni operateri, radio i TV difuzija, zatim instituta, pa sve do malih i srednjih preduzeća koja se bave projektovanjem i implementacijom bežičnih sistema, Internet provajdingom, bežičnim lokalnim mrežama, usmerenim radio vezama, e-bussines infrastrukturom, i slično.


Plan, program i način izvođenja nastave na Smeru su usklađeni sa trendom i iskustvom uzornih svetskih škola, a predmeti se polažu kroz domaće zadatke, projekte i testove, koji su kombinovani sa elementima klasičnog ispita. Za dodatna obaveštenja o Smeru, zainteresovani su uvek dobrodošli da se obrate nastavnicima Smera.

26. septembar 2023.

U sklopu prezentacije smerova na odseku za telekomunikacije, 25.9.2023. godine studentima Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu prezenetovan je smer za MIKROTALASNU TEHNIKU. Pogledajte prezentaciju smera.17. avgust 2023.

Student doktorskih studija, Aleksandar Golubović, osvojio je prestižnu stipendiju IEEE Antennas and Propagation Society Fellowship Program Awards (2023). Dobijena sredstva biće iskorišćena za nastavak Aleksandrovih istraživanja u sklopu doktorskih studija i za realizaciju projekta "Design and Optimization of an Orbital Angular Momentum-Based Transmission/Reception System for Millimeter Wave Applications".7. jul 2023.

Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase obezbedila je licencirani softver AWR Microwave Office za školsku 2023/24. godinu, kroz donaciju matične kompanije Cadence. Ovakva donacija ostvaruje se sedamnaest godina za redom, zahvaljujući saradnji članova grupe, a pre svih prof. dr Antonija Đorđevića, sa ovom kompanijom. Tržišna vrednost jednogodišnje donirane licence je oko 200,000 EUR.