img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreSoftverski alati za projektovanje antena

Cilj predmeta je da upozna slušaoca sa vodećim svetskim softverskim alatima za 3D elektromagnetsko modelovanje i da ga obuči za samostalno projektovanje antena i mikrotalasnih kola.

Obaveštenje (15.10.2021.)

Na molbu studenata, termin predavanja se pomera sa petka u 12:15 na petak u 13:15. Predavanja će se održavati putem Microsoft Teams platforme.

Nastava na daljinu, školska 2020/21. godina

O predmetu:

Nastavni materijali:

Literatura:

img img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

24. septembar 2021.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Olja Jakovljević (Signali i sistemi), Vojislava Janković (Signali i sistemi), Ana Ćupurdija (Mikrotalasna tehnika) i Pavle Petrović (Mikrotalasna tehnika) pod mentorstvom dr Slobodana Savića i dr Milana Ilića osvojila je četvrto mesto u finalu međunarodnog studentskog takmičenja 2021 IEEE AP-S Student Design Contest sa radom pod nazivom "Sensor Array and Self Adaptive Algorithm for Direction of Arrival Detection of Uncooperative Wi-Fi Transmitters in Wireless Security Enforcement Applications".

Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali antenski niz i prijemni sistem za detekciju Wi-Fi signala, i softverski implementirali tri algoritma za detekciju pravca dolaska signala. Takmičari će dobiti sredstva za put na konferenciju koja se održava u Singapuru u decembru 2021. godine gde će demonstrirati projektovani uređaj.
1. mart 2021.

Počevši od školske 2020/21. godine na modulu Mikrotalasna tehnika u ponudi je novi izborni predmet na master akademskim studijama.

Glavni cilj predmeta Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu je upoznavanje studenata sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Predmet se polaže (na računaru) odbranom projekata u toku semestra (predispitne obaveze) i odbranom završnog (ispitnog) projekta.
2. februar 2021.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod naslovima "Algoritmi i softveri za simulaciju u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT" nabavljen je, između ostalog, digitalni osciloskop mešovitog domena Tektronix MDO32 .

Oprema će se koristiti kako u istraživačke svrhe, tako i u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
21. decembar 2019.

U okviru projekata Bilateralne saradnje pod naslovom "Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications" uspostavljena je naučna saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.Vesti

30. septembar 2021.