img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreMikrotalasna tehnika

Upoznavanje sa osnovnim osobinama, jednačinama i inženjerskim konceptima pasivnih i aktivnih komponenti i kola pri učestanostima 0,3-300GHz. Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih praktičnih problema i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Pružanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.

Obaveštenje (14.12.2021.)

Otvoren je konkurs za demonstratore na predmetu Laboratorijske vežbe iz Osnova elektrotehnike.
Detalji se nalaze na adresi. Rok za prijavu je 5.1.2022.

Obaveštenje (13.12.2021.)

Laboratorijske vežbe održaće se u Laboratoriji 95a prema Rasporedu studenata po grupama. Rok za prijavu je utorak (14.12.2021) u 12:00.

Obaveštenje (6.12.2021.)

Tekst studentskog projekta može se preuzeti sa linka. Ovim projektom mogu se nadoknaditi poeni sa laboratorijskih vežbi, a broj poena koji se dodeljuje studentu predstavlja maksimum broja poena sa laboratorijskih vežbi i studentskog projekta.

Obaveštenje (29.11.2021.)

Laboratorijske vežbe održaće se 15.12.2021. i 16.12.2021. prema Raspored studenata po grupama. Studenti se mogu prijaviti za izradu laboratorijskih vežbi u nekom od slobodnih termina slanjem e-maila na ssavic@etf.rs ili jovanap@etf.rs. Potrebno je poslati ime, prezime, broj indeksa i termin za izradu laboratorijskih vežbi.

Obaveštenje (24.11.2021.)

Pripremni čas za izradu projekta (uvod u programski paket AWR) održaće se u petak, 3.12.2021. od 9:00 do 10:00 putem MS Teams platforme.

Obaveštenje (1.11.2021.)

Na molbu studenata, termin računskih vežbi se pomera sa srede od 18:15 do 20:00 na sredu od 19:15 do 21:00. Računske vežbe će se održavati putem Microsoft Teams platforme.

Obaveštenje (25.10.2021.)

U skladu sa odlukom dekana, a zbog pogoršanja epidemiološke situacije, kolokvijum se neće održati. Prema važećoj odluci Fakulteta, poeni sa kolokvijuma moći će da se nadoknade u ispitnim rokovima. Za dodatne detalje videti sadržaj sa linka O polaganju ispita.

Nastava na daljinu, školska 2021/22. godina

O predmetu:

Prezentacije:

Laboratorijske vežbe:

Literatura:

img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

24. septembar 2021.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Olja Jakovljević (Signali i sistemi), Vojislava Janković (Signali i sistemi), Ana Ćupurdija (Mikrotalasna tehnika) i Pavle Petrović (Mikrotalasna tehnika) pod mentorstvom dr Slobodana Savića i dr Milana Ilića osvojila je četvrto mesto u finalu međunarodnog studentskog takmičenja 2021 IEEE AP-S Student Design Contest sa radom pod nazivom "Sensor Array and Self Adaptive Algorithm for Direction of Arrival Detection of Uncooperative Wi-Fi Transmitters in Wireless Security Enforcement Applications".

Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali antenski niz i prijemni sistem za detekciju Wi-Fi signala, i softverski implementirali tri algoritma za detekciju pravca dolaska signala. Takmičari će dobiti sredstva za put na konferenciju koja se održava u Singapuru u decembru 2021. godine gde će demonstrirati projektovani uređaj.
1. mart 2021.

Počevši od školske 2020/21. godine na modulu Mikrotalasna tehnika u ponudi je novi izborni predmet na master akademskim studijama.

Glavni cilj predmeta Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu je upoznavanje studenata sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Predmet se polaže (na računaru) odbranom projekata u toku semestra (predispitne obaveze) i odbranom završnog (ispitnog) projekta.
2. februar 2021.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod naslovima "Algoritmi i softveri za simulaciju u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT" nabavljen je, između ostalog, digitalni osciloskop mešovitog domena Tektronix MDO32 .

Oprema će se koristiti kako u istraživačke svrhe, tako i u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
21. decembar 2019.

U okviru projekata Bilateralne saradnje pod naslovom "Development of robust and efficient LOS-MIMO antenna arrays, adaptive beamforming algorithms, and high performance signal processing for 5G multigigabit broadband wireless communications" uspostavljena je naučna saradnja sa Institutom IHP, Frankfurt (Oder), Savezna Republika Nemačka.Vesti

30. septembar 2021.