Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu Katedra za opštu elektrotehniku
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Home Plan i program Laboratorijske vežbe Literatura Stari ispitni rokovi ETF Beograd

Plan i program

Predavanja

Laboratorijske vežbe

Literatura

Stari ispitni rokovi


Ostali predmeti Katedre

Inženjerski optimizacioni algoritmi

Cilj ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim klasama optimizacionih algoritama koji se koriste u inženjerstvu i IT struci. Naglasak je na osposobljavanju studenata za praktičnu primenu ovih algoritama za rešavanje optimizacionih problema. Osnovne klase algoritama koji se izučavaju u okviru predmeta su: potpuno pretraživanje, slučajno pretraživanje, gradijentni metod, Dantzig-ov simpleks algoritam, Nelder-Mead simpleks algoritam, simulirano kaljenje (engleski: simulated annealing), genetički algoritam (engleski: genetic algorithm), optimizacija jatom (engleski: particle swarm optimization), diferencijalna evolucija, evolutivni algoritmi. Razmatraju se i problemi sa više kriterijuma optimizacije, kao i odgovarajući algoritmi za određivanje rešenja u tom slučaju. Performanse algoritama upoređene su na primerima iz inženjerske i IT prakse.

Karton predmeta.

Uputstvo za studente.

Fond časova: 2+2+1

Literatura:

  • Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004.
  • Xin-She Yang Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley, 2010.
  • D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989.

Link za slanje rešenja zadataka

Poeni osvojeni tokom tekuće školske godine.

Stari ispitni rokovi:

Vrh strane


Obaveštenja

Prezentacija predmeta

Školska 2018/19. godina:
Nov izborni predmet na Softverskom inženjerstvu!


Nastavni materijal 2021/22


  Plan i program | Laboratorijske vežbe | Literatura | Stari ispitni rokovi